Denne læreboken,

Stein Bråten
Kommunkasjon og samspill
-- fra fødsel til alderdomsom i 1996 ble belønnet med Tano Aschehougs
fagpris for sin pedagogiske nytenkning
og utgitt på Universitetsforlaget 2004
er 2014 utkommet i sitt 4. opplag.
Klikk her for forlagets nettbutikk.In English:

This Norwegian textbook,

Stein Bråten
Communication and interplay
-- from birth to old agewhich in 1996 was awarded the Tano Aschehoug's
academic prize for its innovative pedagogical approach
and which was published by Universitetsforlaget in 2004
is in 2014 published in its 4th edition.
You may click here for the publisher's (Norwegian) site.